Rzeczoznawca Majątkowy
Maciej Kalinowski

• wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

działki budowlane, rekreacyjne

grunty rolne, grunty leśne

• wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

• wycena nieruchomości lokalowych

lokali mieszkalnych

lokali użytkowych

• wycena nieruchomości budynkowych

• wycena ograniczonych praw rzeczowych

własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej


Ulica Piękna 41
08-300 Sokołów Podlaski
Tel. 602 287 130
e-mail: kancelaria.maciejkalinowski@gmail.com